Slider

آخرین دیدگاه و پرسش ها:

حنا
سلام.
نوزاد من 25 روزشه از روز دوم زرد شد روز سوم بیلی روبین 11.7 بود چند روز فوتو تراپی شد و تا روز دهم تولد زردیش به...