Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

آزمایشگاه کودکان و نوزادان
تست هـای تشخیصی و غربالگری
کودکـان و نوزادان در فضایی کودکانه

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ما آلرژی شما را می شناسیم

انجام کلیه تست های پانل آلرژی در
آزمایشگاه پاتوبیولوژی میلاد

Image is not available

WHAT YOU
SHOULD

KNOW ABOUT VIRUS

HPV

Image is not available
Image is not available
Image is not available

Mindray BC-5800

آنالایزر اتوماتیک هماتولوژی

Image is not available
Image is not available
Image is not available

29 پارامتر با 2 هیستوگرام و 2 اسکترگرام و 5 پارت دیف به روش:
Flow Cytometry (FCM) Laser Light Scatter Chemical Dye

IconIcon

جدید

Image is not available

دستگاه اتوماسیون الایزا DYNEX ‎

4Plate ELISA Processing System

Arrow
Arrow
Slider
Image is not available
Image is not available

مجهز به سیستم
جامع و هوشمند اتوماسیون آزمایشگاهی

نسل جدید خدمات به پزشکان و مراجعین

SMART

AUTOMATION

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Aspect Us Only Quality

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

تشخیص مولکولی با دستگاه پیشرفته Real Time PCR

تشخیص مولکولی انواع بیماری های عفونی و یا بدخیم و نیز برخی اختلالات ژنتیکی با بهره گیری از دستگاه پیشرفته Real Time PCR

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

تشخیص طبی، پاتولوژی، ایمونولوژی، تشخیص مولکولی

Image is not available

هماتولوژی و انعقاد، بیوشیمی خون و ادرار، سرولوژی، پاتولوژی
میکروبیولوژی، هورمون شناسی، انگل و قارچ شناسی،
سلولی و مولکولی، ایمنولوژی، الکتروفورز، PCR،
تست های تخصصی و غربالگری کودکان و نوزادان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی میلاد

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

آزمایشگاهی با حس کودکانه

Image is not available

نخستین آزمایشگاه کودکان و نوزادان
تست هـای تشخیصی و غربالگری
کودکـان و نوزادان در فضایی کودکانه

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ما آلرژی شما را می شناسیم

انجام کلیه تست های پانل آلرژی در
آزمایشگاه پاتوبیولوژی میلاد

Slider

آخرین مطالب ارسالی

دفترچه راهنمای نمونه گیری

Image is not available

دفترچه راهنمای نمونه گیری

تعرفه خدمات تشخیصی در سال 96

Image is not available

تعرفه خدمات تشخیصی در سال 96

ژورنال آزمایشگاه میلاد

Image is not available

ژورنال آزمایشگاه میلاد

نشان لوح کیفت آزمایشگاه چیست؟

Image is not available

نشان لوح کیفت آزمایشگاه چیست؟

تست آسپرژیلوس گالاکتومانان (Aspergillus Ag Kit)

Image is not available

تست آسپرژیلوس گالاکتومانان (Aspergillus Ag Kit)

نکات تکمیلی کالپروتکتین

Image is not available

نکات تکمیلی کالپروتکتین

باکتری کلستردیوم دیفیسیل

Image is not available

باکتری کلستردیوم دیفیسیل

فشارخون بالا قاتل بیصدا

Image is not available

فشارخون بالا قاتل بیصدا

انجمن بین المللی تشخیص پیش از تولد ISPD

Image is not available

انجمن بین المللی تشخیص پیش از تولد ISPD

تست آنتی گانگلیوزید

Image is not available

تست آنتی گانگلیوزید

هورمون آنتی مولرین (AMH)

Image is not available

هورمون آنتی مولرین (AMH)

TPS in Breast, Ovarian & Prostate Cancer

Image is not available

TPS in Breast, Ovarian & Prostate Cancer

Arrow
Arrow
ArrowArrow
دفترچه راهنمای نمونه گیری
تعرفه خدمات تشخیصی در سال 96
ژورنال آزمایشگاه میلاد
نشان لوح کیفت آزمایشگاه چیست؟
تست آسپرژیلوس گالاکتومانان (Aspergillus Ag Kit)
نکات تکمیلی کالپروتکتین
باکتری کلستردیوم دیفیسیل
فشارخون بالا قاتل بیصدا
معرفی ویتامین D
انجمن بین المللی تشخیص پیش از تولد ISPD
تست آنتی گانگلیوزید
هورمون آنتی مولرین (AMH)
TPS in Breast, Ovarian & Prostate Cancer
Slider

اینستاگرام میلاد

آخرین دیدگاه ها

باسلام
مقررات آزمایشگاههای تشخیص طبی بصورتی است که به آن ها امکان استفاده مجدد از سوزن های یکبار مصرف را نمی دهد و همه ...
برای کودکان و نوزادان

برای کودکان و نوزادان

برای مادران باردار

برای مادران باردار

برای بیماران

برای بیماران

برای پزشکان

برای پزشکان